Stichting Leven Rond de Dood

 

Wij zijn een groep vrijwilligers uit de gemeente Peel en Maas, die het belangrijk vinden om u en uw gezin te helpen in de moeilijkste levensfase. Onze goed opgeleide vrijwilligers kunnen u praktische hulp of geestelijke ondersteuning bieden.  De Stichting Leven rond de dood bestaat uit de afdelingen VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) en LPZ (Levensbeschouwelijke Psycho-sociale Zorg). De hulpverlening vindt plaats in goede samenspraak met professionele zorgverleners zoals huisarts, wijkverpleging, gezinszorg en anderen.

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg – VPTZ

– voorkomen van overbelasting van de mantelzorger
– steunen van de mantelzorger
– luisteren en ‘er zijn’
– waken bij de zieke
– helpen bij de verzorging van de zieke

Deze zorg wordt geboden door geschoolde vrijwilligers.

Levenbeschouwelijke Psycho-sociale Zorg – LPZ

– luisteren naar uw zorgen
– praten over gevoelens van onmacht, angst en onzekerheid
– in gesprek gaan over levensvragen en het levensverhaal
– begeleiding van de zieke de naasten

Deze zorg wordt geboden door professionele begeleiders.

Wat kost onze hulp?

Alle hulp is kosteloos. Indien u de stichting financieel wilt steunen, is een gift altijd welkom:
NL48 RABO 0120 7272 34 t.n.v. Stichting Leven rond de dood.

Download

oproep voor vrijwilliger

PDF document, 88.33 kB

flyer leven rond de dood

PDF document, 1.13 MB

Privacyreglement augustus 2018

PDF document, 179.05 kB

gedragscode-vrijwilligers (15)

PDF document, 90.41 kB

Protocol Lrdd vertrouwenspersoon

PDF document, 430.13 kB

Jaarverslag 2023 stichting LRDD

Word document, 312.00 kB

aanstellingsbeleid

PDF document, 91.18 kB