Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden.
Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op via 06-51213443 (VPTZ) en 06-22985119 (LPZ).

Wat kost de hulp van VPTZ en LPZ?
Alle hulp is kosteloos. Indien u de Stichting financieel wilt steunen, is een gift erg welkom: NL48 RABO 0120 7272 34, t.n.v. Stichting Leven rond de dood.

Hoe deskundig is de vrijwilliger?
Alle vrijwilligers volgen een basiscursus palliatieve zorg.

Kunnen vrijwilligers ook ’s nachts waken?
In afstemming met de coördinatoren kan er worden gekeken naar de mogelijkheid van nachtzorg.

Is er een klachtenregeling?
Ja, als je kijkt op de website van VPTZ Nederland,  onder “organisatie” en dan klachtencommissie. Zie beneden voor de tekst:

Klachtencommissie
VPTZ Nederland beschikt over een onafhankelijke Landelijke Klachtencommissie. Deze commissie behandelt klachten over lokale VPTZ-organisaties, van cliënten en mantelzorgers, en van vrijwilligers en coördinatoren. Daarnaast bestaan er aparte klachtenregelingen over geschillen tussen lokale VPTZ-organisaties onderling en over geschillen tussen lokale VPTZ-organisaties en VPTZ Nederland.