Onze hulp inschakelen

De hulp kan door iedereen in omgeving Peel en Maas worden aangevraagd, zowel door zorgprofessionals als familie en naasten.  Na een vraag om hulp maakt de coördinator een afspraak voor overleg met de mantelzorgers, de patiënt en eventueel andere zorgverleners. Tijdens dit gesprek wordt in overleg met de betrokken personen bepaald of en hoe er hulp zal worden verleend. Deze hulp door geschoolde vrijwilligers kan enkele of meerdere dagdelen per week omvatten. Als veel hulp nodig is, zetten wij meer vrijwilligers in.

Voor wie?
Van onze zorg kunnen gebruik maken: de inwoners van de gemeente Peel en Maas in de thuissituatie en zorginstellingen. Wij helpen ongeacht herkomst, religie of levensovertuiging. In principe kan iedereen om hulp vragen:

Hoe kunt u ons bereiken?

VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg): 06 – 51 21 34 43

LPZ (Levensbeschouwelijke Psycho-sociale Zorg): 06 – 22 98 51 19

Als u een bericht wilt achterlaten, opmerkingen of suggesties heeft, kunt u een e-mail sturen naar lrdd.peelenmaas@gmail.com.

Wat kost onze hulp?
Alle hulp is kosteloos.
Indien u de Stichting financieel wilt steunen, is een gift altijd welkom:
NL48 RABO 0120 7272 34 t.n.v. Stichting Leven rond de dood.

Aan het verzorgen van een afscheidsdienst bij crematie of begrafenis zijn wel kosten verbonden.