Ons aanbod

De Stichting Leven rond de dood bestaat uit de afdelingen VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) en LPZ (Levensbeschouwelijke Psycho-sociale Zorg). Onze goed opgeleide vrijwilligers kunnen u praktische hulp of geestelijke ondersteuning bieden.

De afdeling VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van het leven in de terminale fase met betrekking tot het lichamelijk welbevinden; zij biedt praktische hulp in de thuissituatie van terminale zieken. Zeker in de laatste fase van iemands leven kan de spankracht van de familieleden en andere mantelzorgers onder druk komen staan. Er is vaak dag- en nacht aanwezigheid nodig van iemand die paraat staat of waakt. De naaste kan nauwelijks nog weg, ervaart zich afgesloten en overbelast. De vrijwilligers van de VPTZ kunnen dan verlichting bieden door ‘diensten’ over te nemen, aanwezig te zijn zodat er ruimte komt om even weg te gaan; zij kunnen ook in praktische zaken ondersteuning bieden. Zij zijn overigens niet bevoegd tot verpleegkundige handelingen. Kortom: zij kunnen de mantelzorgers verlichten en het mogelijk maken dat zij die zware belasting langer volhouden, zodat mensen thuis verzorgd kunnen blijven en thuis kunnen sterven.

 

De vrijwilligers bieden praktische hulp, begeleid en ondersteund door een terzake kundige coördinator, zoals:

De vrijwilliger voert geen medische of verpleegkundige handelingen uit en verricht geen huishoudelijke werkzaamheden. Onze hulp is altijd aanvullend op de mantelzorg. Er staan vrijwilligers klaar om her en der in te springen; zij hebben een introductiescholing gehad en komen regelmatig bij elkaar om hun vaardigheden op peil te houden. Twee coördinatoren leiden deze afdeling van de Stichting; zij verdelen de aanvragen en coachen de vrijwilligers.

De afdeling LPZ (Levensbeshouwelijke Psycho-sociale Zorg) stelt zich ten doel om mensen te ondersteunen bij ziek zijn en wanneer het einde van het leven zich aan gaat dienen; ze richt zich op de “binnenwereld ” van de zieke en zijn omgeving; poogt bij hen innerlijke rust te laten groeien. Een ernstige ziekte roept vaak vragen op, die nog indringender worden wanner deze ziekte levensbedreigend is:

De afdeling LPZ ondersteunt ook het rouwproces. De stichting heeft enkele medewerkers, die zijn toegerust om mensen met dit soort levensvragen, te ondersteunen. Deze steun kan de vorm hebben van een regelmatig bezoek, een luisterend oor of gesprekken over wat de zieke mens en zijn familie bezig houdt. Op verzoek verzorgen wij (mee) de rouwdienst of crematie. Ook de begeleiding van nabestaanden rekenen wij tot onze taak.

Wij werken niet vanuit een welomschreven geloof of levensovertuiging. Ons uitgangspunt is steeds wat mensen vinden, willen, hun eigen opvattingen, vragen of levensovertuiging. Onze bedoeling is hen daarin te steunen en vooruit te helpen.