Sterven hoort, net als geboren worden, bij het leven. Dat is gemakkelijk gezegd. Maar wanneer u zelf of uw dierbare te horen heeft gekregen dat het einde nabij is, is dat zwaar. Goed opgeleide vrijwilligers kunnen u praktische hulp of geestelijke ondersteuning bieden. VPTZ en LPZ Peel en Maas leveren die zorg. Lees verder.  

Kunt u de hulp van onze vrijwilligers gebruiken?

Neem contact op met de coördinator bij u in de buurt en ontdek wat de mogelijkheden zijn.

Vind hulp in uw buurt

Aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten bieden opgeleide vrijwilligers – daar waar nodig en gewenst – tijd, aandacht en ondersteuning.

"Een eindje meelopen met mensen in hun laatste levensfase. Bescheiden, waakzaam, attent, met een warm meevoelend hart, een open oog en oor, ingaan op wat er van je gevraagd wordt.”

Gerdy Rudde, één van de grondleggers van VPTZ