Schrijverscollectief – Sterven Janny Teeuwen

Wekelijks wordt op deze website (Actueel) een overdenking van Hub van de Bosch, Janny Teeuwen en Ton Hopman (het schrijverscollectief) geplaatst. Hieronder vindt u de overwegingen van Janny Teeuwen rond het thema Sterven.

Waarom praten over sterven?
Dood gaan we allemaal. Zoveel is zeker. Sommige mensen weten dat ze niet lang meer te leven hebben. Voor anderen speelt doodgaan (bijna) niet in het dagelijkse leven. Maar bijna iedereen vindt het moeilijk om erover te praten. Want waar moet je het over hebben? Hoe doe je dat? En waarom zou je praten over doodgaan? Voor welke keuzes kom je staan? Wat zijn de mogelijkheden om je laatste levensfase in te richten naar jouw wensen? En vooral: hoe maak je dit duidelijk aan je omgeving? Als mensen meer nadenken over hun laatste levensfase en dit delen met naasten, verloopt het einde van hun leven waarschijnlijk meer zoals ze graag zelf willen. Het kan goed zijn om met de partner of kinderen te praten over de vraag wat voor joú belangrijk is, ook als er feitelijk nog geen aanleiding is om erover na te denken. Dat praten, kan bij voorbeeld gebeuren door jezelf de vraag te stellen wat ‘waardigheid’ voor je betekent. Is dat, dat je iedereen om je heen nog herkent? Is waardigheid dat je zelf naar het toilet kunt lopen? Is waardigheid een goede nachtrust? Stel je gaat gebukt onder pijn, en die kan alleen in het ziekenhuis bestreden worden. Hoe belangrijk is dan je wens om thuis te sterven? Wat gaat voor, de pijn of de plaats waar je bent? Hierover duidelijkheid geven – aan je partner of kinderen, of aan je huisarts – heeft in ieder geval het nut dat je omgeving weet wat je wilt, ook als je dat zelf niet meer kenbaar kunt maken. Dat is een van de redenen waarom de naam Stichting Leven rond de dood zo blijft, ondanks geluiden die bij tijd en wijle opgaan om de naam te veranderen, omdat die zou afschrikken. We willen niet meegaan in het taboe de dood niet te benoemen. Mensen staan vaak te weinig stil bij hoe ze willen léven wanneer het sterven nabij is. Gelukkig vindt er langzaamaan een kentering plaats. Een van de wegen die meehelpt, is een website waarop ik graag wil attenderen. www.doodgewoonbespreekbaar.nl De site is zeer toegankelijk en geeft een goed overzicht aan onderwerpen rond doodgaan. Het leven speelt zich heden ten dage voor een groot deel af langs de digitale snelweg. Een weg waarop echter niet iedereen zich thuis voelt en die niet iedereen weet te vinden. Het is dan ook niet de bedoeling de digitale weg te promoten in plaats van de “oog in oog begeleiding” die we vanuit onze Stichting bieden. Het biedt veeleer een aanvullend uitgangspunt om het gesprek aan te gaan. Het kan ervoor zorgen dat je niet onbekend bent met de vragen als ze daadwerkelijk aan de orde zijn.