Leestips

De Stichting is in het bezit van een rijke boekenkast. Klik hier en u krijgt een complete lijst. De volgende titels horen bij boeken die aansluiten bij de overdenkingen van Stef Kessels en anderen. Deze titels zijn in het bezit van de openbare bibliotheken Maas en Peel, waar de bibliotheek Helden deel van uit maakt. Mocht u op zoek zijn naar andere titels, ook daarmee kan de bibliotheek u helpen.

Blonden, Kalien:  De hemel in mijn hoofd; dierbaren herdacht

Boswijk-Hummel, Riekje:  Afscheid nemen : loslaten wat dierbaar is. Adviezen over het afscheid nemen van geliefde personen en over het zinvol omgaan met emoties daarbij.

Bouma, Hans:  Dagen van je leven; korte overdenkingen voor elke dag

Easwaran, Eknath:  B in balans in een jachtige wereld uiteenzetting over het winnen van tijd door onthaasting en innerlijke vrede

Emmerik, Yvonne van Zaaien:  In tranen; woorden van verder dan de dood

Fiddelaers-Jaspers Riet:  Als je woorden zoekt…: dichtregels en citaten voor mensen die in aanraking komen met de dood.

Grün, Anselm: Vreugde:  Korte overwegingen door de benedictijner monnik over levenslust en levensvreugde

Hammarskjöld, Dag:  Merkstenen; dagboekaantekeningen waarin de nadruk ligt op zijn innerlijk leven en zijn persoonlijke verhouding tegenover God en medemens

Heijst, Annelies van:  Menslievende zorg: een ethische kijk op professionaliteit. Over ethiek in de gezondheidszorg en de plaats van de hulpverlener

Hoekendijk, Liebje:  Levenskunst van ouderen: voor iedereen die bezig is oud te worden, maar ook voor hun kinderen, verzorgers en vrijwilligers

Horst, W. ter:  Over troosten en verdriet. Beschouwing over lijden en troost met veel praktische raad voor verdrietverwerking of troost bieden, geschreven vanuit christelijk perspectief

Keyl, Catherine:  Over leven. Verzameling levensverhalen van mensen, die ernstige tegenslagen en problemen te boven wisten te komen.

Kübler-Ross, Elisabeth:  Woorden die sterken en troosten. In interviews legt de schrijfster uit hoe wij het beste met de dood kunnen omgaan.

Kübler-Ross, Elisabeth:  Levenslessen: over het leven voor de dood lessen over hoe wij tevreden kunnen zijn met het leven dat wij leven.

Levy, Alexander:  Ik had je nog zoveel willen vragen ; hoe verwerken we het verlies van onze ouders?
Dit boek helpt de lezer verdriet toe te laten en de gebeurtenissen te begrijpen en te accepteren.

Lieve hemel:  verhalen en beschouwingen over rouw en dood in het leven van kinderen en jongeren. zie www.jongeheldenindeklas.nl

Mak, Aart:  Met stomheid geslagen? Nieuwe taal en gebruiken bij uitvaarten

Mantelzorg, zorgen voor een ander: zorgboek. Praktische handleiding en vraagbaak voor mensen die mantelzorg verlenen.

Märtin, Doris:  Goed is beter dan perfect: hoe maak je je leven makkelijker. Oefeningen en tips om innerlijke drijfveren te herkennen, opnieuw prioriteiten te stellen, te hoge verwachtingen bij te stellen en een ontspannen levensstijl te ontwikkelen.

Miltenburg, Ruth:  Over ziek zijn: een leidraad voor zieke mensen ; ideeën, mogelijkheden en adviezen voor ernstig of langdurig zieken om de kwaliteit van hun leven te behouden of te verbeteren.

Murphy, Michael N.:  In wijsheid sterven: een oefening voor levenden. Handreikingen, overwegingen en ervaringen rond het integreren van dood en sterven in het leven

Osho:  Moed als wijsheid: de positieve kracht van angst. Is moed de afwezigheid van angst, of juist het vermogen je angsten onder ogen te zien. Een gids om angsten en hun positieve kracht te leren onderkennen.

Postma, Annemarie:  Ik hou van mij praktische adviezen om gevoelens van eigenwaarde en zelfrespect op te bouwen als voorwaarden voor een plezierig leven

Rundqvist, Per:  Omgaan met verlies hoe gaan we om met verlies en zetten we daarmee tevens de eerste stap in een dieper genezingsproces

Raaphorst, Riet van:  Een zieke thuis verzorgen. Niet alleen praktische tips, maar ook hoe om te gaan met privacy van de zieke.

Scholten, Brenda:  Ik zorg voor jou: over het zorgen voor een zieke of hulpbehoevende naaste

Schwartz, Morrie:  Levenslessen wijze lessen voor zieken, vrienden en familie die een manier moeten vinden om om te gaan met het verlies van een geliefde

Stolp, Hans:  Als een geliefde sterft ; over afscheid nemen en vergaan.

Vanden Abbeele, Claire:  Meer dan verdriet : een boek voor jonge mensen die rouwen.
Zelfhulpgids voor jongeren die rouwen om een sterfgeval in hun familie of naaste omgeving.

Visser, Roel:  Zorg in Nederland: een tijdsbeeld fotoboek over gezondheidszorg, welzijnswerk en bejaardenzorg in Nederland

Woorden van troost:  gedichten en gedachten bij een afscheid