OVER-LEVEN en ZIEK-ZIJN

Maandag 2 december 2019

De allerlaatste column (3)

De afgelopen 28 jaar zijn dus van diverse kanten columns geschreven over ‘OVER-LEVEN en ZIEK-ZIJN.

Diverse thema’s die hiermee samenhangen zijn belicht. Ieder van de schrijvers van de columns deed dat op haar of zijn eigen manier.

Hopelijk hebben we de lezers ervan geholpen na te denken over zaken rondom leven en dood, rondom ziek zijn en gezondheid.

We weten uit reacties die zo nu en dan tot ons zijn gekomen dat ze gelezen werden. Hoe groot de impact is geweest is vaak moeilijk vast te stellen. We hebben het ieder op haar of zijn eigen manier gedaan met grote zorgvuldigheid en enthousiasme.

Na 28 jaar stopt het omdat er ook veranderingen plaatsvinden in het weekblad Via PeelenMaas.

Het weekblad wordt niet meer op de nu gebruikelijke manier verspreid vanaf 12 december 2019. De redactie verandert en de opzet. Dat alles heeft ons doen besluiten in overleg met en na overleg met de huidige redactie dat 12 december de ALLERLAATSTE column OVER-LEVEN en ZIEK-ZIJN verschijnt.

We danken de redacties van ’t Blédje, Midden-Limburg, Via PeelenMaas voor de aan ons geboden ruimte voor publicatie van onze columns.

We danken u als lezers van onze columns voor het lezen ervan en voor uw reacties.

 

De stichting Leven rond de dood blijft gewoon actief binnen de gemeente Peel en Maas of zoals op onze folder staat: ‘u staat er niet alleen voor! Wij zijn er voor u in Peel en Maas!

Dat geldt voor ontlasting van de mantelzorgers door er te zijn (VPTZ) en om u te ondersteunen bij zin- en levensvragen (LPZ).

 

Hub van den Bosch