OVER-LEVEN en ZIEK-ZIJN

Maandag 28 oktober 2019

Oost-west, thuis-best (1)

Terwijl uit een onderzoek van TNO blijkt dat 70% van de vrouwen het liefst thuis bevalt, vindt nog maar 13% van de geboorten van kinderen thuis plaats.

Terwijl 75% van de mensen aangeeft het liefst thuis te sterven, sterft slechts 25% thuis.

Ziekte, ongeluk of de onmogelijkheid vanwege teveel zorg noodzakelijk op het eind van het leven maken dat 75% niet op DIE plek kan sterven waar de voorkeur naar uitgaat. Het grootste aantal mensen sterft in ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis. In hospices sterven 7-8% van de mensen maar sterven in een hospice of bijna-thuis-huis is groeiende en daarmee zien we ook een gestage groei van het aantal hospices.

We hebben als spreekwoord ooit geleerd oost-west, thuis-best. Hoe mooi dit ook lijkt en klinkt, blijkbaar geldt dat niet voor begin en eind van ons leven.

Natuurlijk zijn er altijd redenen en oorzaken waarom dat bij geboorte en sterven niet kan of beter is dat  … maar ook jammer.  Jammer, terwijl het ondanks de onrust die een bevalling en een sterven eventueel oproepen, merk je steeds dat daar waar DAT WEL gebeurt dat het onvergetelijke en intieme momenten zijn die men nooit meer vergeet. Velen geven aan: het was intensief en vermoeiend, maar ik had het nooit willen missen dat geldt zowel bij de aanvang van leven en bij afscheid van nemen.

Dus daar waar je zelf de keuze hebt bedenk: oost-west, thuis-best. De mensen van de VPTZ zijn er bij die keuze voor U, U staat er niet alleen voor.

 Hub van den Bosch