OVER-LEVEN en ZIEK-ZIJN

Maandag 11 februari 2019

Verlieservaringen iets van alle dag

 

Verlieservaringen zijn iets van alle dag. De dag die voorbij is en nooit meer terug komt of overgedaan kan worden. Die verkeerde beslissing in je leven waardoor je merkte dat je mensen van je vervreemde. Dat verkeerd gekozen woord of die onbedoelde toon in je mail die een ander pijn deed dat hij niet meer met je wilde praten.

Dat kleinood dat je nog steeds niet terug gevonden hebt en jou zo dierbaar was omdat je het van je vader of moeder of een dierbare vriend of vriendin gekregen had.

Je gezondheid die achteruit gaat. Ja, in een mensenleven doen we telkens weer verlieservaringen op. Aan de ene kant geeft dat veel pijn en verdriet aan de andere kant kun je er ook aan groeien en sterker worden. Maar zolang het om voorwerpen gaat, ook al zijn die je nog zo dierbaar, dan kan het allemaal nog meevallen, soms ook niet.

Maar als het om een medemens, een dierbare gaat, dan brengt dat veel met zich mee aan emoties, aan gevoelens, aan ja, soms lichamelijke klachten. Soms lig je er dagen, wekenlang van wakker.

Goede raad is dan soms niet gewenst. Een goed gemeend advies misschien wel: blijf er niet mee rondlopen en bespreek het met mensen om je heen. Je zult zien: meestal werkt dat!

 

Door Hub van den Bosch