OVER-LEVEN en ZIEK-ZIJN

Maandag 4 februari 2019

Een nieuw jaar 3

 

In de vorige column lag de nadruk op het werk van de VPTZ(Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg) maar de oorsprong van onze stichting ligt op het terrein van de LPZ (Levensbeschouwelijk Psychosociale Zorg). Ook hiervoor heeft de stichting deskundige vrijwilligers. Deze mensen kunnen u ondersteunen bij zin- en levensvragen. Vragen die opdoemen na een ‘slecht nieuws gesprek’. Deze vragen, zin- en levensvragen, zijn zogenaamde ‘trage’ vragen. Vragen waarop je niet een, twee drie een antwoord kunt geven of waar niet direct een antwoord is. Onze vrijwilligers gaan met u op zoek naar wat deze zin- en levensvragen met u doen en kijken naar mogelijke antwoorden of naar een manier om met deze vragen om te gaan.

Maar ook als u na het overlijden van een dierbare in een rouwproces dat u bezighoudt of waarin u geconfronteerd wordt met vragen over leven en dood, over afscheid nemen en niet kunnen loslaten, met zin- en levensvragen kunt u ook een beroep doen op deze vrijwilligers. Zij kunnen u helpen en ondersteunen in uw rouwproces.

Op onze folder staat ‘U staat er niet alleen voor’. Inderdaad u hoeft het niet alleen te doen, u hoeft het niet alleen te doen als het voor uzelf zwaar en moeilijk is.

U kunt vrijblijvend een beroep doen op onze vrijwilligers en u zit nergens aan vast.

We zijn er voor U!

 

Denkt u: ik kan best wat ondersteuning gebruiken en u twijfelt: kijk eens verder op onze website

 

Hub van den Bosch