OVER-LEVEN en ZIEK-ZIJN

Maandag 21 januari 2019

Een nieuw jaar 1

 

Het nieuwe jaar is bij het schrijven van deze column al weer 16 dagen oud. En ook voor onze stichting Leven rond de dood weer een jaar waarin we er willen zijn voor mensen die een beroep doen op onze stichting zowel als het gaat om mensen bij te staan in de laatste levensfase als het leven ten einde loopt opdat niemand alleen hoeft te zijn in zijn laatste uur of uren en om naasten, mantelzorgers te ontlasten in die zware tijd. Maar ook om daar waar mensen te horen hebben gekregen dat ze een ongeneeslijke ziekte hebben, hen en hun naasten bij te staan bij de vragen; levens- en zinvragen bij te staan. Wij staan voor u klaar in 2019 zoals het afgelopen jaar en zoals al zovele jaren.

Ja, ook in onze stichting gebeurt er in een jaar veel. Vrijwilligers komen, vrijwilligers stoppen. Maar door de jaren heen lukt het ons toch steeds weer, mede doordat onze vrijwilligers weten dat mensen niet zomaar een beroep op onze stichting doen, de aanvragen in te vullen, op misschien een enkele na. Daarvoor hebben we op onze nieuwjaarontmoeting begin januari onze dank en waardering uitgesproken naar al die mensen. Ze zijn voor de stichting maar vooral voor hen die op de stichting een beroep deden in 2018 en de jaren daarvoor GOUD waard.

Ook DAT mag in een column wel eens benadrukt worden.

Vrijwilligers van zowel VPTZ (Vrijwillige, Palliatieve Terminale Zorg) en LPZ (levensbeschouwelijke psycho-Sociale Zorg) CHAPPO voor jullie!

Mede door jullie inzet konden mensen in bijzondere moeilijke en zware tijden weer een beetje lucht krijgen en waren ze in staat weer op de been te komen.

 

Hub van den Bosch