OVER-LEVEN en ZIEK-ZIJN

Zondag 13 januari 2019

Een verbazingwekkend antwoord

 

Een korte samenvatting op de vraag aan een 94 jarige dame in hoeverre zij haar leven als betekenisvol had ervaren?

“Ik was vier jaar toen mijn moeder overleed en vader achterbleef met drie kleine kinderen. Ik kreeg al snel een stiefmoeder en er kwamen nog vijf kinderen. Mijn zusje overleed toen ze drie was aan een hersenvliesontsteking en een halfbroertje door een ongeluk. Vader was stiller, maar verder ging het leven gewoon door. Als vijfjarige moest ik al werken op de boerderij. Ik kon goed leren, maar daar was geen mogelijkheid toe. Als 11 jarige bracht ik geld in want ik ging werken in de huishouding. Vader overleed in de oorlog en het leven was zorgelijk. Na een opleiding en werk in de verpleging ben ik getrouwd en kreeg drie fijne kinderen. Mijn echtgenoot werd ernstig psychisch ziek en stierf jong. Ik heb veel alleen moeten doen. Al met al voel ik me toch bevoorrecht. Want er kwamen altijd mensen en kansen op mijn pad die me een nieuwe weg boden. Als ik terugkijk heb ik een rijk leven gehad”.

Wat was voor deze vrouw “rijk leven”? Al zoekend kwamen we tot de volgende conclusie: het gaat er om wat dit leven aan mij vraagt en niet wat ik aan dit leven vraag. Als ik daar verantwoordelijkheid voor neem en dat is me gelukt, dan heeft mijn leven betekenis gekregen en voel ik me rijk.

JANNY TEEUWEN