Falende behandeling of natuurlijk proces?

Maandag 24 juli 2017

Falende behandeling of natuurlijk proces?

Nooit eerder in de geschiedenis is de mens zo in staat geweest de dood tegen te houden. Ondanks dat blijven er grenzen…. “Haar medische voorgeschiedenis was nogal ingewikkeld. Ze was al drie keer aan haar hart geopereerd en had al drie omleidingen gekregen. Iedere keer was ze er weer doorheen gekomen. Ze werkte intensief mee aan de fysiotherapie. Ze had moed voor tien en wist ook haar kamergenoten op te peppen. Ze zei dan: ‘Je moet het zelf doen hoor. De dokter kan je helpen en repareren maar beter worden dat doe je zelf.’ Toen de arts vertelde dat hij niets meer voor haar kon doen, was ze niet alleen heel teleurgesteld maar ook heel verwonderd. ‘Hoe kan dat nou, jullie kunnen toch zo veel?’ Ze kon zich maar niet voorstellen dat er ook nog heel veel was wat niet kon. Haar geloof in de absolute macht van de medici verdween niet. Ze zocht specialisten in andere ziekenhuizen op, maar iedereen zei hetzelfde. Terwijl ze wachtte op een afspraak met een specialist overleed ze. Zorg is in onze samenleving vanzelfsprekend. We doen er ook gemakkelijk en in ruime mate een beroep op. We hebben de ervaring dat in geval van nood veel gedaan kan worden om de dood af te wenden. Het lijkt erop dat hoe effectiever en hoe langer de ontmoeting met de dood uitgesteld kan worden, hoe minder we geneigd zijn de dood in ons leven toe te laten en te accepteren.”

door Janny Teeuwen