OVER-LEVEN en ZIEK-ZIJN

Dinsdag 20 maart 2018

Palliatieve zorg is ‘hot’: de voordelen, kansen en mogelijkheden maar ook de schaduwzijde

Palliatieve Zorg staat volop in de belangstelling. Talloze symposia, talrijke artikelen in vakbladen van geestelijke verzorging, over zorg, over ethiek en dergelijke. Maar ook bij het Ministerie van WVS dat afgelopen week berichte dat er voor de VPTZ in Nederland 4 miljoen extra beschikbaar wordt gesteld.

Palliatieve Zorg als ‘product’. En de vraag is of we daar wel blij mee moeten zijn?

Natuurlijk is het belangrijk en ja, het is goed dat de palliatieve zorg extra aandacht krijgt. Mensen moeten ook in hun laatste levensfase, daar waar het leven het moeilijkst is goede zorg krijgen en bij de goede zorg hoort ook aandacht voor de zin- en levensvragen die deze fase met zich meebrengt.

Deze grote aandacht voor Palliatieve Zorg biedt kansen en mogelijkheden de hulp uit te breiden en te vergroten. Maar …. er is ook een schaduwzijde. We moeten oppassen dat Palliatieve Zorg geen ‘product’ wordt en dat de VPTZ-organisaties niet worden opgezadeld met een stuk professionalisering waardoor de vrijwillige palliatieve terminale zorg-organisaties overstelpt gaan worden met regels, protocollen e.d.

Door de inmenging van meerdere partijen zoals bijv. WVS, merk je ook dat de invloed van die partijen merkbaar wordt. Waar vroeger de VPTZ echt een vrijwilligersorganisatie is, low profile, geen protocollen, geen regelgeving e.d. merk je dat ook zoals overal binnen de zorg, ook binnen de VPTZ’s een professionaliseringsdrang bestaat. Misschien noodgedwongen maar moeten we daar blij mee zijn. Als stg. Leven rond de dood stellen we daar onze vragen bij. We zijn en willen een vrijwilligersorganisatie blijven. We willen ‘professioneel’ werken als vrijwilligersorganisatie maar geen professionele organisatie zijn met allemaal toeters en bellen, met allerlei protocollen en regels.

In dat spanningsveld tussen enerzijds lid zijn van een landelijke koepelorganisatie dat vele voordelen biedt met de daaraan verbonden regels en het streven naar onafhankelijk blijven en bovenal een pure vrijwilligersorganisatie, proberen we met elkaar ieder te helpen die op onze stichting een beroep doet. Ja, Palliatieve Zorg staat volop in de belangstelling. We willen daar het goede, de kansen en mogelijkheden die dat biedt uithalen maar niet ten koste van onze vrijheid en onafhankelijkheid of de manier zoals de stichting Leven rond de dood al 28 jaar hun werk doet.

Zij, die op onze stichting een beroep doen en hun families en netwerk staan bij ons voorop!

Hub van den Bosch